Begeleiding bij rouw, verlies en trauma   

Suzanne Wijers

Verlies en rouw

Verlies is heel breed en vraagt om gehoord en gezien te worden. Wat speelt er bij jou, wat heb je nodig in het hier en nu?

Mijn missie is om ervoor te zorgen dat je inzicht krijgt in de verlieservaring, en wat dit betekent voor jouw leven. We creëren overzicht in jouw situatie, je krijgt zicht op het rouwproces dat je doormaakt.

Je weet wat je nog te doen hebt. Hierdoor ontstaat grip en ervaar je dat je de regie op je leven weer terug krijgt en met vertrouwen naar de toekomst kunt kijken.

 

Ik loop met je mee in je proces. Op jouw tempo, jij bepaalt. Ik ben je klankbord, je anker, je coach en je co-regulator. We werken samen aan het integreren van jouw ervaring in je leven, zodat je de touwtjes weer in eigen handen krijgt.

 

Ingrijpend verlies:

 • Een verlies van een dierbare
 • Verlies van je gezondheid
 • Verlies van je baan of werkplek
 • Verlies van een relatie
 • Verlies van je gezin door scheiding
 • Ongewenst kinderloos zijn
 • Een naderend einde van je leven
 • Niet aangeboren hersenletsel, ook voor nabestaanden
 • Burn-out
 • Een stapel van verliezen
 • Verstoorde rouwprocessen als gevolg van Covid-19
 • Je huis verliezen als gevolg van brand of overstroming
 • Geen contact meer hebben met een dierbare

Wat je na een verlies kunt ervaren:

 • Je komt niet verder en loopt vast in het rouwproces; dagelijkse activiteiten zijn een opgave
 • Je kunt niet meer van het leven genieten zoals voor het verlies
 • Je voelt je eenzaam
 • Je begrijpt jezelf niet meer, bent snel van slag
 • Je zit slecht in je vel en wordt snel getriggerd
 • Woede en onbegrip; waarom ik?
 • Je voelt rusteloosheid, chaos in doen en laten
 • Je voelt je machteloos en verloren
 • Je ervaart stress-klachten zoals slecht slapen, moeite met concentreren, vermoeidheid
 • Je worstelt met levensvragen
 • Emoties komen en gaan, je hebt er weinig grip op
 • Je pijn en gemis nemen niet af, het lijkt wel toe te nemen
 • Het dagelijks leven wordt een opgave

Herken je een of meerdere van deze situaties? Professionele begeleiding kan je leren om te gaan met je verlies zodat je weer grip krijgt op je leven.

 

Individuele begeleiding 

Wanneer het je niet lukt om op eigen kracht het leven weer op te pakken na een ingrijpend verlies, is het belangrijk dat je de juiste begeleiding of ondersteuning krijgt.

Van belang is om inzicht te krijgen in de achtergrond van het vastlopen in het dagelijks leven. Waarom blijf je klachten houden? Wat maakt dat je niet verder komt?

 

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in je eigen levensverhaal.

rouw en verlies
rouw en verlies

Individuele begeleiding voor bedrijfsmedewerkers

Verlieservaringen hebben een grote impact op het welbevinden en de prestaties  van werknemers. Een mens kan als gevolg van een verlies behoorlijk uit balans raken en daardoor op verschillende vlakken minder goed functioneren.

Wanneer rouw en verlies voorkomt op de werkvloer, kun je als bedrijf te maken krijgen met vele vragen, emoties en situaties waarin werknemers niet goed weten hoe ze moeten reageren en wat wel en niet gepast is.

Elk verlies vraagt om gehoord en gezien te worden. Het is daarbij van belang om zorg te dragen voor een goede opvang van de werknemers, zowel voor de persoon die het verlies ervaart als het team er omheen. Een goede begeleiding daarin doet wonderen!

Verlies en rouw

 

Verliezen kunnen zichtbaar zijn zoals bij een overlijden of verlies van een relatie, maar ook heel onzichtbaar, zoals ongewenst kinderloos zijn. Een verlies kan een kort moment zijn, maar ook een proces van jaren, denk aan chronisch ziek zijn. Een verlies betekent altijd een verandering.

Rouw is zoveel meer dan de pijn of de verliesverwerking op zich. Rouwen is de emotionele reactie op het verlies en de manier waarop je met het verlies omgaat. Een ingrijpend verlies kan je overweldigen. Verdriet, boosheid, hulpeloosheid, opgelucht zijn, spijt, ongeloof en nog veel meer kunnen door je heen gaan. Alle emoties die wij als mens kennen, kun je voelen en zijn normaal. Maar je kunt ook juist niets voelen, ook dat is voor een bepaalde periode normaal.

Verliezen die recent hebben plaats gevonden, maar ook verliezen in het verleden, kunnen je blijven raken. Als je geen rouw hebt genomen, of kunnen nemen, dan kunnen zogenaamde triggers in het hier en nu zomaar iets aanraken en activeren.

Wellicht kun je de directe link naar een verlies niet altijd leggen, maar ingrijpende verliezen kunnen het leven van iemand behoorlijk overhoop gooien en uit balans brengen. Zelfs jaren later, in een verdere fase van je leven.

Als je blokkeert in het dagelijkse leven, emoties worden vermeden of juist de overhand hebben, het leven nooit meer normaal lijkt te worden of de pijn ondraaglijk is en het rouwen lijden wordt, dan kan professionele begeleiding je leren om te gaan met je verlies zodat je weer grip krijgt op je leven.

Je bent welkom bij mijn praktijk Touwtjes in eigen hand – Ruimte voor verlies.

Verlies is voor iedereen herkenbaar. Inzicht, overzicht en zelfkennis vormen de basis om te leren omgaan met rouw, verlies en ingrijpende gebeurtenissen.